ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Dietonian.Gr. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης πριν επισκεφθείτε ή κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Μεταβαίνοντας ή κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον δεν συμφωνείτε με τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, μην μεταβείτε και μην κάνετε χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. To Dietonian.Gr δύναται να τροποποιεί από καιρού εις καιρόν τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης, συνεπώς θα πρέπει να τους ελέγχετε περιοδικά, καθώς οι αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Κάθε πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκειται σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης. Δεσμεύεστε να ενεργείτε νόμιμα κάθε φορά που μεταβαίνετε και κάνετε χρήση του διαδικτυακού μας τόπου και να μην πράττετε οτιδήποτε που θα μπορούσε να καταστρέψει, να παρεμβληθεί, να εμποδίσει την πρόσβαση, να διακόψει ή να βλάψει τις λειτουργίες του διαδικτυακού αυτού τόπου ή να εμποδίσει τη χρήση και αξιοποίηση του διαδικτυακού μας τόπου από άλλους χρήστες.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Dietonian.Gr δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και ζημίας που προκύπτει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Περιεχόμενο

Συμφωνείτε ότι κάθε πρόσβαση και χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Dietonian.Gr να προσθέτει, να τροποποιεί ή να διαγράφει υλικό του διαδικτυακού της τόπου ανά πάσα στιγμή. Το Dietonian.Gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο μέτρο του εφικτού, ώστε να περιλαμβάνει όσο το δυνατό πιο ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο, ωστόσο, δεν δίνει κανενός είδους εγγύηση, ούτε οποιαδήποτε υπόσχεση, αναφορικά με την ανά πάσα στιγμή ακρίβεια, ενημερότητα, ποιότητα, πληρότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του διαδικτυακού της τόπου. Το Dietonian.Gr αποποιείται όλων των εγγυήσεων, ρητών ή σιωπηρών, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Ούτε το Dietonian.Gr, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, αλλά ούτε και οποιοδήποτε μέρος που συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση αυτού του διαδικτυακού τόπου, θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας, που θα προκύψει τυχόν από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Διαδικτυακοί Τόποι και Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους, τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης. Ομοίως, πρόσβαση σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου του Dietonian.Gr. Το Dietonian.Gr δεν εγγυάται ούτε δίνει οποιαδήποτε υπόσχεση για την ακρίβεια, την ενημερότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια ή κόστος ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Οποιαδήποτε παραπομπή σε διαδικτυακό τόπο τρίτου, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το Dietonian.Gr εγκρίνει ή συνιστά ανεπιφύλακτα τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο και/ή το περιεχόμενό του.

Κάποιες από τις συνδέσεις που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο παραπέμπουν σε ιστοσελίδες έγκυρων επιστημονικών και ιατρικών φορέων και οργανώσεων και συνιστούν αναμφίβολα μια πολύτιμη πηγή ιατρικής πληροφόρησης. Εντούτοις, σας εφιστούμε την προσοχή ότι κάθε απόφαση που σχετίζεται με θέματα υγείας πρέπει να λαμβάνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεργασίας και με την συμβολή ιατρού και άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Η ενημέρωση επί θεμάτων υγείας διαδικτυακά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης που παρέχονται μόνο από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

Ιατρικές Πληροφορίες

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για περιπτώσεις ιατρικού ενδιαφέροντος. Το υλικό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό μας τόπο ως μέσο διάγνωσης προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ζητάτε τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.

Τυχόν πληροφορίες που παρέχονται για ασθένειες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Συνεπώς, πρέπει να καταστεί απολύτως ξεκάθαρο και σαφές ότι όλες οι σχετικές αυτές πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση ιατρική πληροφόρηση, δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ιατρικό βοήθημα ή ως οδηγός υγείας ή για ιατρική διάγνωση ή ιατρική θεραπεία. Το Dietonian.Gr δεν παρέχει ούτε διαδικτυακά ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιατρικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες διάγνωσης, συνεπώς σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο σε εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας προκειμένου να λάβετε ολοκληρωμένη ιατρική ενημέρωση σχετικά με υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας, διάγνωσης, θεραπείας και περίθαλψης.

Μη Εμπιστευτικές Πληροφορίες

Με εξαίρεση οποιωνδήποτε εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων που εκτίθενται στο παρόν, οποιαδήποτε επικοινωνία ή άλλο υλικό που τυχόν μας στέλνετε μέσω διαδικτύου, ή απευθύνετε προς τον διαδικτυακό μας τόπο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή με άλλο τρόπο, όπως ερωτήματα, σχόλια, προτάσεις και τα συναφή, το Dietonian.Gr θα τα εκλάβει και θα τα μεταχειριστεί ως μη εμπιστευτικά, ενώ δεν θα έχει καμία δέσμευση ως προς τις πληροφορίες αυτές. Το Dietonian.Gr είναι ελεύθερο να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, σύλληψη, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιέχεται σε αυτού του είδους την επικοινωνία για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης, παραγωγής και προώθησης προϊόντων.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το Dietonian.Gr κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Τα περιεχόμενα αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν μπορούν να αντιγραφούν παρά μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων, και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του διαδικτυακού μας τόπου, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του Dietonian.Gr. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυμίας και του λογότυπου Dietonian.Gr χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση. Η ακατάλληλη χρήση των εμπορικών σημάτων του Dietonian.Gr ή άλλου υλικού απαγορεύεται και μπορεί να αποτελεί παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, του νόμου περί εμπορικών σημάτων και/ή άλλων νόμων της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Ας σημειωθεί ότι το Dietonian.Gr προστατεύει ενεργά και αποφασιστικά τα δικαιώματά της πνευματικής ιδιοκτησίας στο μέγιστο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το νόμο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του έχουμε φροντίσει να είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι εν λόγω Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με αυτόν τον διαδικτυακό τόπο είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.

Διάφορα

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρηθεί σα να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Copyright © 2021 Dietonian.Gr

All rights reserved

Χρήση της Ιστοσελίδας Dietonian.Gr 

Χρησιμοποιώντας την σελίδα Dietonian.Gr, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους χρήσης:

 1. Αποδέχεστε τη χρήση cookies από αυτήν τη ιστοσελίδα, τα οποία χρησιμοποιούνται για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και για ανάλυση στατιστικών των επισκέψεων σας στην Dietonian.Gr. Για τα cookies, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα παρακάτω.
 2. Η ευθύνη για την πλοήγηση ανηλίκων στο διαδίκτυο ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους ενηλίκους (γονείς – κηδεμόνες – εκπαιδευτικούς) που οφείλουν να τους εποπτεύουν. Η ομάδα των ανθρώπων της Dietonian.Gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια της πλοήγησης των ανηλίκων. Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ενήλικους.
 3. Η ιστοσελίδα και όλο το περιεχόμενό της καθώς και όλες οι εφαρμογές και το έντυπο υλικό στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση (download) μέσω της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ομάδας των ανθρώπων της Dietonian.Gr. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, πώληση, ενοικίαση και διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου αυτής της σελίδας όπως περιγράφηκε παραπάνω, χωρίς την γραπτή έγκριση και συμφωνία των ανθρώπων της Dietonian.Gr.
 4. Βεβαιώνουμε τους χρήστες μας ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε η σελίδα μας να λειτουργεί 24 ώρες καθημερινά και η οποιαδήποτε πιθανή διακοπή να διαρκεί το ελάχιστο δυνατό. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η σελίδα μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά για μικρό χρονικό διάστημα (πχ για αναβαθμίσεις ή τεχνικά προβλήματα) ή η διακοπή να μην εξαρτάται καθόλου από εμάς. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποδέχεστε ότι δεν υπάρχει ζήτημα χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης από μέρους μας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αποζημιώσουμε τυχόν συνδρομητές (αν και όταν υπάρξουν, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα για την ώρα), παρέχοντας αντίστοιχο επιπλέον χρόνο χρήσης με τη λήξη της συνδρομής τους κατά την κρίση μας.
 5. Έχετε τη δυνατότητα, όποτε το επιθυμείτε, αν έχετε γραφεί στην λίστα παρακολούθησης, να κάνετε διαγραφή από τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Dietonian.Gr χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που θα βρείτε στο τέλος κάθε mail που σας έχει σταλεί ή/και να μας ζητήσετε να διαγράψουμε όλα τα στοιχεία σας (και αυτά που αφορούν τη σύνδεσή σας στη σελίδα) στέλνοντας μας σχετικό μήνυμα στο dietonian@gmail.com.

Εγγραφή στην ιστοσελίδα Dietonian.Gr (αν και όταν αυτό ενεργοποιηθεί)

 1. Kάθε εγγεγραμμένο μέλος που έχει πληρώσει συνδρομή, αποκτά δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης σε όλο το ψηφιακό υλικό της ιστοσελίδας για όλο το χρονικό διάστημα της συνδρομής του (αυτό που υφίσταται την στιγμή της εγγραφής του και ότι εκδοθεί κατά το διάστημα που παραμένει μέλος). Διευκρινίζουμε ξεκάθαρα ότι παραχωρούμε μόνο το δικαίωμα χρήσης και δεν παρέχουμε κανενός είδους υπηρεσία στην ιστοσελίδα Dietonian.Gr. Ανάλογα με το ύψος της συνδρομής ορίζονται τα παρακάτω χρονικά όρια χρήσης: μηνιαία συνδρομή, εξαμηνιαία συνδρομή και ετήσια συνδρομή. Το ποσό των συνδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ανιχνευθούν συνδέσεις από πολλές διαφορετικές IP, υπάρχει η πιθανότητα να αποκλειστείτε προσωρινά από τη σελίδα.
 2. Κάθε εγγεγραμμένο μέλος φροντίζει να μην διαρρεύσουν τα στοιχεία σύνδεσης του/της σε τρίτους. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίσετε συνεχείς αποκλεισμούς από τη σελίδα λόγω πολλών ταυτόχρονων συνδέσεων ή πολλών διαφορετικών IP για τους οποίους δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη. Εάν αποκλείεστε συνέχεια από τη σελίδα και πιστεύετε ότι κάποιοι έχουν υποκλέψει τα στοιχεία της σύνδεσής σας, μπορείτε πολύ εύκολα να αλλάξετε το συνθηματικό σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “Χάσατε το συνθηματικό σας” που βρίσκεται στη σελίδα σύνδεσης ή σε κάθε σύνδεσή σας στη σελίδα υποδοχής μέλους. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκλείσετε κάθε τρίτο πρόσωπο που πιθανά έχει πάρει τα στοιχεία σας.
 3. Στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία κάνετε την εγγραφή σας μπορεί αποστέλλονται τακτικά τα νέα της Dietonian.Gr τα οποία θα αφορούν στο νέο υλικό της ιστοσελίδας και σε αποκλειστικές προσφορές (δύο έως τέσσερις φορές το μήνα και μόνο για θέματα σχετικά με τη σελίδα). Η ομάδα των ανθρώπων της Dietonian.Gr κρατά εμπιστευτικά τα αρχεία με τους εγγεγραμμένους χρήστες και φροντίζει με υπευθυνότητα και σεβασμό για την διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν κάποια στιγμή δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε νέα και προσφορές, σας δίνεται η δυνατότητα διαγραφής από τη λίστα στο κάτω μέρος κάθε νέου μηνύματος.
 4. Δεν υπάρχει πολιτική επιστροφής χρημάτων σε συνδρομητές για κανένα λόγο.
 5. Δεν θα ζητηθεί ποτέ αύξηση από μέλος που έχει πληρώσει τη συνδρομή του για όσο διάστημα αυτή ισχύει. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας για επιβολή αυξήσεων στο ύψος των νέων ή επαναλαμβανόμενων συνδρομών, λαμβάνοντας πάντα υπόψη αυτόν τον όρο.
 6. Η ομάδα δημιουργίας Dietonian.Gr υπόσχεται και εγγυάται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας, δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της επίλυσης προβλημάτων σχετικά με τη συνδρομή, πληροφορίες που τυχόν έχει στη κατοχή της ή πληροφορίες που διαβιβάσατε κατά την εγγραφή σας. Εξαίρεση μπορεί να αποτελέσει μόνο η περίπτωση κατά την οποία, οποιαδήποτε στοιχείο ή πληροφορία, όπως αναφέρεται παραπάνω, κοινοποιηθεί προς τρίτους μετά από έγγραφη συναίνεση του συνδρομητή ή τα δεδομένα αυτά ζητηθούν από Ελληνικό Δικαστήριο στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε.
 7. Σε περίπτωση διακοπής της συνδρομής σας, όλα τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από τους servers της Dietonian.Gr, από την ημέρα που θα το ζητήσετε γραπτώς. Επίσης παύει το δικαίωμα χρήσης από μέρους σας, κάθε είδους υλικού, για το οποίο τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στα μέλη της ομάδας δημιουργίας της Dietonian.Gr.

Copyright © 2021 Dietonian.Gr

All rights reserved

Πολιτική Ιδιωτικότητας

Το Dietonian.Gr αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στους επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου. Για το λόγο αυτό, το Dietonian.Gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου να χαίρουν του ανάλογου σεβασμού. Στόχος του Dietonian.Gr είναι το εύλογο συμφέρον της για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου, να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι οι χρήστες από το Dietonian.Gr ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Dietonian.Gr κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Μη Προσωπικά Δεδομένα – Πολιτική Cookies

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του διαδικτυακού τόπου Dietonian.Gr, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή το κινητό τηλέφωνο κατά την περιήγησή σας σε ιστοσελίδες. Τα ‘cookies’ αυτά αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο Dietonian.Gr, κάθε φορά που ο χρήστης θα επιλέγει να ξαναεπισκεφθεί τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στο Dietonian.Gr να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφθεί τον διαδικτυακό της τόπο. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες μαζικά, σαν σύνολο, και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου.

Σχετικά με τα cookies

Τι είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.

Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

Cookies επίσκεψης (session cookies)
Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.
Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Προσωπικά Δεδομένα

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή προσωπικών πληροφοριών οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων, δεν πραγματοποιείται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Δηλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τους νέους νόμους του GDPR περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή/αναγνώστη που θα βρίσκονται σε ισχύ από τις 25 Μαίου 2018 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς οι ίδιοι εκουσίως μας παρέχετε κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης φορμών επικοινωνίας / φορμών για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή εγγραφή στην λίστα παρακολούθησης στην τρέχουσα ιστοσελίδα.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν αποκλειστικά σε πληροφορίες που χρησιμοποιούνται προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το Dietonian.Gr, να λαμβάνετε απαντήσεις στα ερωτήματα που μας θέτετε, ή να λαμβάνετε νέα και ενημερωτικά email.

Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός και αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).

Χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας έχουν σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητα της.

Το Dietonian.Gr συλλέγει από τους χρήστες του τις εξής πληροφορίες:

(α) τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης / επισκέπτης στις φόρμες επικοινωνίας, φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην εγγραφή στην λίστα παρακολούθησης.

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το μικρό σας όνομα και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Το Dietonian.Gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με:

(i) για να απαντήσουμε στης ερωτήσεις σας.

(ii) την αποστολή νέων και προσφορών μέσω email.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το Dietonian.Gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dietonian@gmail.com

Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας από όποιον εργάζεται για το Dietonian.Gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Σε καμία άλλη περίπτωση το Dietonian.Gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κ.α.).

Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του Dietonian.Gr. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη / μέλος στο Dietonian.Gr είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. To Dietonian.Gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. To Dietonian.Gr και ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας εφαρμόζουν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο υπεύθυνος επεξεργασίας γνωστοποιεί αμελλητί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στο υποκείμενο των δεδομένων υπό της προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Κανονισμού) την επελθούσα παραβίαση.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας, ότι υπάρχουν πάντα κίνδυνοι όταν υποβάλλει κανείς Προσωπικά Δεδομένα, είτε διά ζώσης, τηλεφωνικά, μέσω Internet, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τερματικό και κανένα σύστημα δεν είναι εντελώς ασφαλές και απρόσβλητο από hackers. Ωστόσο, το Dietonian.Gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να εμποδίσει και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και της ανάρμοστης χρήστης των Προσωπικών σας Δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν συλλέγονται ή μεταφέρονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως πληροφορίες των στοιχείων σας, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες
κρυπτογραφίας.

Προθεσμίες αποθήκευσης και επανεξέτασης των Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα παραμένουν αποθηκευμένα μέχρις ότου μας ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Πρόσβαση στις Πληροφορίες Προσωπικών Δεδομένων

Η εκ μέρους σας εκούσια προσκόμιση / καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων, δηλώνει ότι συναινείτε στη χρήση των ως άνω δεδομένων σας από το Dietonian.Gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν.

Σε καμία άλλη περίπτωση το Dietonian.Gr δεν δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση σας, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 13 και του άρθρου 15 της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.04.2016 (λ.χ. προστασία δημόσιας / εθνικής ασφάλειας, πρόληψη / ανίχνευση / διερεύνηση ποινικών αδικημάτων κ.α.)

Αίτηση Διόρθωσης / Συμπλήρωσης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που επιλέξετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, το Dietonian.Gr θα ενεργήσει χωρίς άσκοπη καθυστέρηση για τη διαγραφή, εάν η επεξεργασία παραβιάζει της διατάξεις των άρθρων 4, 8 ή 10 του Κανονισμού ή αν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί εκ του νόμου υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το Dietonian.Gr θα προσπαθήσει σε κάθε περίπτωση να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση / συμπλήρωση / τροποποίηση / διαγραφή είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη / υποκείμενο προσωπικών δικαιωμάτων.

* Για να εχετε πρόσβαση, να αλλαξετε ή να διαγραψετε τα προσωπικα σας δεδομενα, για να αναφερετε προβλΗματα σχετικα με τη λειτουργια της ιστοσελιδας ή για να κανετε οποιοδηποτε ερωτημα επικοινωνηστε με την ηλεκτρονικη διευθυνση dietonian@gmail.com.

Copyright © 2021 Dietonian.Gr

All rights reserved